Previous
Next

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Trích yếu

17/07/2023

Thông báo

Thông báo triệu tập xét VC vòng 2

17/07/2023

Thông báo

Thông báo xét tuyển viên chức vòng 1

30/11/2023

Báo cáo

Báo cáo sơ kết học kỳ I, nhiệm vụ, giải pháp học kỳ II năm học 2020-2021

02/01/2021

Công văn

Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

02/01/2021

Công văn

Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục